Ауторско дело

Ауторско дело

  Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми. Да би се одређено дело сматрало ауторским није неопходно да оно има уметничку,