Брисел. односи

Поход „одбрамбеног” НАТО-а

Црно и Балтичко море све извесније постају области могуће конфронтације НАТО и Руске Федерације јер се услед гомилања војних ресурса НАТО-а и руских снага могу