цена

Данило Тврдишић: ИГРЕ ГЛАДИ

У САД фармери масовно уништавају своје овогодишње усеве. Субвенције које се добијају за уништавање сопствене произведене хране знатно превазилазе цену коју би фармери добили за