Др. Нико Калођера

Саша Недељковић: Др. Нико Калођера

Соколи су у међуратном периоду били у сталном сукобу са већим деломмРимокатоличке цркве. Успоставили су сарадњу са старокатоличком црквом, која јемсебе сматрала народном црквом. После