Габоров Борис

Габоров Борис: „Пољопривреда као спас за села у Србији и пут према одрживом руралном развоју“

Пољопривреда може бити кључни фактор у оживљавању руралних подручја у Србији. Села у Србији су се суочила с бројним изазовима посљедњих година, укључујући депопулацију, одлазак