Имотски

СОКОЛСКО ДРУШТВО У ИМОТСКОМ И ЊЕГОВЕ ЧЕТЕ

Соколска жупа Мостар основана 1920. обухватала је области Херцеговине, Далмације и Имотске крајине. Соколско друштво у Имотском основано је 24. 1. 1919. Тамошња интелигенција основала