Југословени

ШТА ЈЕ ТО СРБОФОБИЈА?

Извор: Ускоци ,,Ми смо Срби народ најнесрећни: сваки Србин који се превјери – просто вјеру што загрли другу, но му просто не било пред Богом