крађа

Извршитељка у Kрагујевцу ПРЕВАРОМ уписивала ЈМБГ дужника- коначан списак (зло)дела!

Пленидба новца са рачуна без правоснажног решења о извршењу, увећавање износа дуга, погрешно обрачунавање камата, додавање непотребних трошкова извршења недељним слањем дописа Фонду пензионог и