Кристина Крстић

Кристина Крстић: Тероризам спонзорисан од стране држава (1): Историјски и политички контекст

Пише: Кристина Крстић Након два светска рата која су са аспекта последица и њиховог степена деструктивности, била најразорнија у историји човечанства, на међународном плану створила