кроатизација

Милорад Екмечић: КРОАТИЗАЦИЈА ДАЛМАЦИЈЕ И СЛАВОНИЈЕ: Улога католичких свештеника у формирању етничке припадности

ПОЈАМ религиозности има више различитих обележја. Само једно од њих садржи убеђење да постоји Бог. Поред тога, постоји ритуална религиозност која се огледа у јавном