Мило Ломпар

ШИБАЈУЋИ МРТВОГ КОЊА: МИЛО ЛОМПАР И ПОЛИТИЧКИ ЋОРСОКАК СРПСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА (2. део)

НЕПРИЈАТЕЉ У ОГЛЕДАЛУ: Први предуслов не толико делотворне колико смислене антиколонијалне борбе је препознавање колонијализованости сопственог ума. Нажалост, бојим се да Мило Ломпар није у

Мило Ломпар: Избори ништа неће решити

Садашњи курс опозиционе политике нема мобилизацијску снагу за расположење активног дела јавности. Он делује недовољно подстицајно. Отуд избори ништа не могу решити – истиче проф.