модерност

Реља Рашовић: Стуб човечанства

Иначе сам рођен и одрастао на Црвеном Kрсту. То је грађански слој друштва који је увек био оријентисан ка демократији и модерним вредностима, а данас