НАKНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И УГЛЕДА

НАKНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЧАСТИ И УГЛЕДА

  Част представља мишљење које човек има о себи, и представља субјективну категорију.Углед представља мишљење које средина има о појединцу, и представља објективну категорију. Част