Ненад Јездић

Радомир Јовановић: Ода српском мученику

Ненад Јездић је на маестралан начин драматизовао „Књигу о Милутину“ Данка Поповића, поново покренувши питање због чега овај роман није уврштен у програм школске лектире