Никола Чобић

Никола Чобић: Био једном један Кркан

Био једном један Кркан. Био је неписмен, али продоран. И тај неписмени али продорни Кркан је 1946. са својом партизанском четом ушао у „ослобођени“ Београд.