обавезан војни рок

Јефто Грубор: Увођење обавезног војног рока у Србији – Повратак традицији или потреба савременог доба?

Расправа о оживљавању војног обавеза изазива контроверзе и дијалог међу грађанима. Увођење обавезног војног рока у Србији поновно је тема која изазива жустре дискусије међу