Огњен Радоњић

Огњен Радоњић: Истина о српском БДП-у

БДП је показатељ који занемарује кључне аспекте индивидуалног и друштвеног благостања због чега га је неопходно крајње опрезно тумачити Често се у јавности помиње бруто