Петар Ристановић

Хроника најављене трагедије

Пише: Петар Ристановић „Смирите се, већ су га убили.“ У краткој реплици садржан је сав бесмисао уткан у новелу „Хроника најављене смрти“ Габријела Гарсије Маркеса.