подршка породицама

Стефан Савкић: Старачки дом – Србија

У оштром контрасту између политичких обећања током предизборних дана и стварних демографских података, јасно се види провалија између реторике политичара и њихове неспремности да се