промена пола

Таргет (трговачки ланац) се удружује са организацијом која се залаже за тајно промену пола деце у школама без пристанка родитеља

Таргет корпорација се удружује са групом за образовање од предшколске до средње школе која се фокусира на усвајање политика које ће задржати родитеље у незнању