Раскољников

Желидраг Никчевић: ПОРФИРИЈЕ

Његово име се приближно може превести као „црвени камен“. Одмах се присјећамо аналогије са средњовјековном алхемијом – постојало је учење да је црвени камен баш