реакција

Комнен Коља Сератлић: РЕАКЦИЈА

Нећете  ми веровати,  у спортским  догађањима у Србији  све је  РЕАКЦИЈА. Иако многи знају  шта  је реакција,  ипак  је пожељно  да  подсетимо. Ради се о