школа успеха

Библија као школа успеха

Библија је препуна мудрости и савјета који се могу применити у пословном и личном животу. У њој се налазе примери успешних и неуспешних људи који