Соколи

Руске избеглице у Дубровнику

Везе Приморја са Русијом дошле су до изражаја још за време владавине руског цара Петра. Игњат Градић је 1710. спевао песму „Плам сјеверски”. Јероним Натали

СОКОЛСКО ДРУШТВО У ИМОТСКОМ И ЊЕГОВЕ ЧЕТЕ

Соколска жупа Мостар основана 1920. обухватала је области Херцеговине, Далмације и Имотске крајине. Соколско друштво у Имотском основано је 24. 1. 1919. Тамошња интелигенција основала

СЛЕТОВИ БАНАТСКЕ СОКОЛСКЕ ЖУПЕ

На соколским слетовима сем сокола учествовале су и друге организације које су сарађивале са соколима. Први жупски слет Банатске жупе одржан је у Бечкереку на

Соколи и мач Краља Александра

За међуслетска такмичења које је Југославенски Соколски Савез одржао на Видовдан 1925. краљ је дао као прелазан дар мач прво назван „Душанов мач”. На балчаку