српски домаћин

Српски домаћин

Домаћин? У данашње време кад човека хоће да похвале кажу да је успешан, образован, вредан, имућан, добар… Некада је постајала једна реч која је говорила