српскохрватски речник

Да ли ће и наредних 60 година САНУ и Институт за српски језик САНУ издавати „Речник српскохрватског књижевног и народног језика“?

Помињући недавно промовисан 21 том Речника српскохрватског језика … у САНУ – Зоран Аврамовић (проф. др и до 1.8.2017. директор Завода за унапређење образовања и васпитања?) закључује: „Одржавање бившег