законоправило Светог Саве

Иловички препис из 1262. године

Иловички препис из 1262.године је најстарији препис Законоправила Светог Саве. Исписан је на пергаменту и има 400 листова.  Добио је име по месту Иловица код