Мирослављево јеванђеље

Завршена дигитализација Мирослављевог јеванђеља

Како је истакао академик Александар Костић, управник Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ, завршена је дигитализација Мирослављевог јеванђеља – најстаријег сачуваног српског ћириличног рукописа