родољубље

КиМ и истинско родољубље

Шта је националиста? Овај појам је код нас и у нашем окружењу у последњих неколико деценија добио посебно негативан призвук, поготово због ружних и трагичних