Вера Пешић

Јефто Грубор: Истина о Вери Пешић

Српска историја и култура, богата је мноштвом јаких и успешних жена, хероина нашег народа, које су обликовале ток наше историје и карактер нашег народа. Вера