Арнаути

Владан Јевтић: О СЕОБИ СРБА

Историјска чињеница да су се Арнаути (турски назив) почели масовно досељавати на простор Метохије тек после сеобе Срба 1690.године, многе и данас наводи на закључак