Јефто Грубор

Украјина: Годину дана рата

Око пет сати ујутру 24. фебруара 2022. године Руска федерација отпочиње своју специјалну војну операцију на територији Украјине. Предвиђена ограничена и кракторјана операција, захваљујући страном

Јефто Грубор: Истина о Вери Пешић

Српска историја и култура, богата је мноштвом јаких и успешних жена, хероина нашег народа, које су обликовале ток наше историје и карактер нашег народа. Вера