спонзорства

Кристина Крстић: Тероризам спонзорисан од стране држава (1): Историјски и политички контекст

Пише: Кристина Крстић Након два светска рата која су са аспекта последица и њиховог степена деструктивности, била најразорнија у историји човечанства, на међународном плану створила

Балкан Фокус: ТУРЧЕЊЕ НА БИТЕФУ

Чему бацање пара на представе и уметнике који нас стигматизују и изручују кофе гована на нас, поред тога што нису у стању да направе гледљиву