Ауторско дело

autorsko delo

 

Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми. Да би се одређено дело сматрало ауторским није неопходно да оно има уметничку, научну или другу вредност. Такође није битна ни његова намена, величина, садржина и начин испољавања. Ауторско дело може бити чак и дело чије је јавно саопштавање забрањено.

Дакле да би се одређено дело сматрало ауторским, неопходно је да испуњава услов оригиналности. У сваком делу аутор оставља свој лични печат. Уколико аутор само репродукује дело које већ постоји, не можемо говорити о ауторком делу јер недостаје услов оригиналности. Уколико аутор који репродукује већ постојеће дело, да и свој лични печат, ово дело добија на оригиналности. Да ли ће се одређено дело сматрати ауторским, цени це у сваком појединачном случају.

Ауторско дело мора бити изражено у одређеној форми. Сама идеја не ужива ауторско-правну заштиту. Kада се идеја материјалузује и представи кроз одређену форму, она постаје ауторско дело. Сама форма може бити различита. Тако дело може бити саопштено кроз писану форму, може бити усмено саопштено, затим у виду тонског или видео записа, али и у виду фотографије, слике, итд…

Писана ауторска дела су књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми, итд… Пример говорних дела су предавања, говори, беседе и др. Ауторско дело може бити драмско, кореографско, пантомимско, музичко дело са речима, или музичко дело без речи. Затим имамо филмска дела, дела ликовне уметности, дела архитектуре, картографска дела, планове, скице, макете, фотографију, позоришну режију, и друга дела која се могу сматрати ауторским. И остала дела која нису набројана уживају ауторко-правну заштиту уколико испуњавају услов оригиналности.

Ауторско дело настаје оног момента када буде први пут саопштено јавности. Дело може саопштити сам аутор или лице које он овласти. Аутор ужива ауторко-правну заштиту од момента настанка дела. Није неопходно да ауторско дело буде регистровано да би уживало заштиту. Ипак пожељно је извршити регистрацију, јер то може послужити као доказ уколико дође до судског спора.

Уколико ауторско дело није довршено, оно ће и као такво уживати заштиту уколико испуњава услов оригиналности. Исти принцип важи и за делове завршеног ауторског дела. Тако заштиту ужива и једна сцена из филма, поглавље једне књиге, или рефрен песме.

Наслов дела се сматра његовим саставним делом, али уколико наслов испуњава услов оригиналности може се и он сам сматрати ауторским делом.

Збирке књижевних дела, али и других дела, сматрају се посебним ауторским делом. База података такође представља ауторко дело.

Интерпретација није ауторско дело. Интерпретатор не ужива ауторко-правну заштиту, али се интерпретација штити посебним правом интерпретатора.

Ауторским делом не могу се сматрати опште идеје, поступци, методе рада, или математички концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу.

Не сматрају се ауторским делом ни закони, подзаконски акти и други прописи, службени материјали државних органа и органа који обављају јавну функцију, службени преводи прописа и службених материјала државних органа и органа који обављају јавну функцију, поднесци и други акти у управном или судском поступку.

Аутор је оно физичко лице које је створило ауторско дело. Уколико су физичка лица заједничким стваралачким радом створила дело, они се сматрају коауторима.

Постоје и случајеви када два или више аутора споје своја засебна дела ради заједничког искоришћавања. У овом случају сваки од њих задржава ауторко право на свом делу, а њихов однос по питању спојеног дела уређује се уговором.

Више о овој теми прочитајте овде.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Најновије

Запрати нас