ВИДЕО-МАНС: Мило и Блажо Ђукановић скривали „offshore” компаније у пет држава

Vanja Calovic Markovic
Мило и Блажо Ђукановић су 2012. године склопили таjне уговоре о управљању њиховом имовином скриваjући се иза компликоване мреже повезаних компаниjа из Велике Британиjе, Шваjцарске, Британских дjевичанских острва, Панаме и Гибралтара, наводе из Истраживачког центра МАНС-а

МАНС-ов Истраживачки центар вечерас ће презентовати таjне послове Мила и Блажа Ђукановића у оквиру глобалне истраге о „offshore” компаниjама под називом „Пандора папири” чиjе обjављивање почиње вечерас, а коjу jе водио Међународни конзорциjум истраживачких новинара у сарадњи са партнерима из 117 земаља.

Мило и Блажо Ђукановић су 2012. године склопили таjне уговоре о управљању њиховом имовином скриваjући се иза компликоване мреже повезаних компаниjа из Велике Британиjе, Шваjцарске, Британских дjевичанских острва, Панаме и Гибралтара.

Син Предсjедника Црне Горе jе искористио ту структуру да формира и двиjе скривене компаниjе са ћеркама фирмама у Лондону и Црноj Гори.

До тих података дошао jе Истраживачки центар МАНС-а кроз глобалну истрагу о „offshore” пословима под називом „Пандора папири” (Пандора Паперс) коjу jе водио Међународни конзорциjум истраживачких новинара (ИЦИJ) са партнерима из 117 земаља. До сада наjвећа база процурjелих података садржи скоро 12 милиона докумената из 14 „offshore” агенциjа. Jедна од њих jе АЛЦОГАЛ, водећа адвокатска канцелариjа у Панами са представништвима на свим познатиjим „offshore” дестинациjама, укључуjући Британска дjевичанска острва, преко коjих су вођени послови породице Ђукановић.

У документациjи те панамске фирме МАНС jе пронашао овjерене копиjе уговора о успостављању трастова коjе су Мило и Блажо Ђукановић склопили 21. jуна 2012. године са компаниjом ЦМ Скyе 2 (ПТЦ) Лимитед регистрованом на Британским дjевичанским острвима.

Трастови не постоjе у црногорском законодавству, а на „offshore” дестинациjама обично служе за скривање правих власника имовине. Оснивач траста преноси власништво над имовином на друго лице или компаниjу коjа постаjе званични власник, иако њом само управља. У уговору о трасту, коjи остаjе скривен од jавности и не доставља се ни jедноj институциjи, се прецизира ко има стварну корист од коришћења или продаjе те имовине.

Из уговора се види да jе Мило Ђукановић формирао „Victoria Trust”, а његов син „Capecastel Trust”. У њима се наводи минимални оснивачки улог и прецизира да у било ком тренутку у трастове може бити униjета имовина, како од стране самих оснивача, тако и других лица. Трастови су успостављени на период од 80 година, а компаниjа коjа њима управља jе овлашћена да за рачун Ђукановића може куповати и продавати некретнине и фирме, отварати нове компаниjе и жиро рачуне, давати и узимати кредите и обављати разне друге послове.

Kако наводе из МАНС-а, да се заиста ради о Предсjеднику Црне Горе и његовом сину показуjе овjерена документациjа коjа jе приложена приликом успостављања трастова: дипломатски пасош Мила Ђукановић и рачун за воду са његове подгоричке адресе, коjи jе послужио као доказ пребивалишта. Његов син jе доставио црногорску личну карту и рачун за изнаjмљивање стана у Лондону.

У документима пише да су Ђукановићи успоставили трастове због планирања насљедства и ради заштите имовине, док су као извори средстава наведени приходи од њихових кариjера ипрофит од инвестирања.

– Риjеч jе о неопозивим трастовима, коjи стварним власницима омогућаваjу да њихова скривена имовина буде заштићена, чак и када jе предмет судских поступака или потраживања повjерилаца. Уговорима jе предвиђено да се средства у трастовима акумулираjу све док Мило, односно Блажо не даjу другачиjе упутство – наводи се у „Пандора папирима”

Из МАНС-а наводе да све почиње у елитном диjелу Лондона, на адреси 39-40 St Džeјms’s Plаce, гдjе jе, без видљивих обиљежjа, до приjе недjељу дана, била смjештена адвокатска канцелариjа Charles Mia Limited.

Адвокат из те фирме, Едвард Харолд Чарлс Цаин, jе 25. маjа 2012. године овjерио црногорску личну карту Блажа Ђукановића коjа jе важила до 27. септембра 2019. године. Пет дана касниjе, његов колега из исте адвокатске куће, Марк Петер Стиебел jе овjерио дипломатски пасош Мила Ђукановића коjи jе издат 20. jануара 2011. године, са роком важења од четири године.

На печатима коjим су документа овjерена пише да су Мило и Блажо Ђукановић лично дониjели оригинале своjих докумената, како би адвокати потврдили њихов идентитет.

– „Пандора папири“ показуjу да су овjерене копиjе из Лондона послате у Шваjцарску, компаниjи CM Management СА, коjа jе у марту 2013. године промиjенила име у „Љ Менаџмент СА”. Канцелариjа те шваjцарске фирме се налазила у граду Нушател, на адреси Руе ду Сеyон, броj 2. Управо на тоj адреси jе чувана документациjа компаниjе коjа jе управљала трастовима Ђукановића, као и подаци о скривеним власницима и пословању jош наjмање 182 компаниjе са Британских дjевичанских острва. Почетком 2017. године Љ Менаџмент СА jе затворила канцелариjу у Нушателу у преселила се у Женеву. Сада послуjе на адреси Руе де Ст-Лéгер 8 – наводи се у истраживању

Из МАНС-а наводе да шваjцарска компаниjа скрива таjне послове Ђукановића сазнали су захваљуjући подацима адвокатске канцелариjе Alerman, Coldero, Galindo & Lee Trust (ALCOGAL) из Панаме коjа се бави регистрациjом фирми на броjним „offshore” дестинациjама, а чиjи подаци су процурjели.

– Краjем 2014. године, АЛЦОГАЛ jе затражио од шваjцарског ЛЈ Менаџмента податке о повезаним компаниjама коjе су, уз његову помоћ, регистроване на Британским дjевичанским острвима.

– АЛЦОГАЛ обjашњава да долази међународна ревизиjа и тражи да ЛJ Менаџмент достави документа потребна за провjеру података о фирмама и њиховим стварним власницима. Директорица ЛJ Менаџмента, Барбара Халди, jе 18. новембра овjерила копиjе личних докумената Ђукановића, а 16. децембра 2014. године она су послата препорученом поштом на адресу АЛГОЦАЛ-а у Панами – наводи се у документима.

Из те фирме 23. децембра потврђуjу МАНС-у да су примили пошиљку и констатуjу да су достављени подаци за Мила и Блажа Ђукановића  у вези са компаниjом LJ Skye 2 (PTC) Limited. Тако jе почетком 2013. године названа фирма CM Skye 2 (PTC) Limited са коjом су Ђукановићи склопили уговоре о успостављању трастова.

– Први званични власник фирме коjа jе управљала трастовима Ђукановића jе била компаниjа Puffin Agencies Limited са Гибралтара. Власништво jе, затим, преузео Clambake Limited, коjи jе истовремено обављао и функциjу директора заjедно са Cellar Limited. Те двиjе фирме су регистроване на Британским дjевичанским острвима, а као своjу пословну адресу наводе поштанско сандуче у Руе ду Сеyон броj 2 у Нушателу, гдjе се налази канцелариjа ЛJ Менаџмента. Свим тим компаниjама jе управљала Барбара Халди, директорица LJ Management. Риjеч jе о фирмама коjе пружаjу услуге изнаjмљивања директора и пословних секретара и званично представљаjу броjне друге компаниjе, омогућаваjући стварним власницима да сакриjу своj идентитет – наводи се у папирима.

Те фирме фигурираjу и у двиjема компаниjама чиjи стварни власник jе Блажо Ђукановић.

– Судећи по документациjи доступноj у „Пандора папирима”, сарадња Ђукановића са компаниjама из ове мреже jе започела Блажовим таjним пословима. Он jе 23. фебруара 2012. године уз помоћ АЛЦОГАЛ-а, а уз посредовање тадашњег ЦМ Манагемент, на Британским дjевичанским острвима формирао компаниjу Вictoria Bridge Finance Ltd. То показуjу интерна документа АЛГОЦАЛ-а у коjима су наведени стварни власници скоро 15 хиљада компаниjа коjе jе та адвокатска кућа основала. У случаjу фирме Victoria Bridge Finance Ltd, као краjњи власник jе наведен Блажо Ђукановић, уписан jе његов броj пасоша (S91HG1950) коjи jе истекао 27. марта 2019. године, датум рођења, држављанство и адреса пребивалишта у Лондону – наводи се у „Пандора папирима”.

Званични власници и директори те компаниjе су исти као и фирме коjа jе управљала скривеним трастовима Ђукановића. И њена пословна документациjа jе чувана на истоj, шваjцарскоj адреси.Званични власници и директори Victoria Bridge Finance Ltd чиjи скривени власник jе Блажо Ђукановић.

У „Пандора папирима” се наводи да седам дана након успостављања Блажовог траста, 28. jуна 2012, његова фирма Victoria Bridge Finance заjедно са Arcola International Ltd са Британских дjевичанских острва, у Лондону оснива DGT Energy.

– Прво сjедиште те компаниjе jе било на истоj адреси на коjоj се налазила фирма лондонске адвокатске канцелариjе, Charles Mia Limited, коjа jе овjеравала Блажова и Милова лична документа за потребе оснивања трастова.  У ДГТ Energy 4. фебруара 2015. улазе Laymarsh Investments Limited и Artemis Ventures International Limited, поново са Британских дjевичанских острва, а дан касниjе излази Арцола. У тим промjенама им помаже иста адвокатска кућа – Charles Mia – наводи се у документима.

У међувремену, 15. jануара 2014. године, Блажо Ђукановић формира jош jедну скривену компаниjу на Британским дjевичанским острвима, Resilton Investments Ltd. Њени директори су исти као и у другим фирмама везаним за послове Ђукановића, Cellar Limited и Clambake Limited.  И та фирма jе чувала пословну документациjу на истоj адреси у Шваjцарскоj.

–  Да jе Блажо Ђукановић прави власник Ресилтона показуjе интерни документ АЛГОЦАЛ-а у коме су наведени стварни власници компаниjа коjима управљаjу ЛJ Менаџмент, и повезана фирма сличног назива, регистрована на Острву Ман,  ЛJ Манагемент Лимитед. У том документу jе наведен броj пасоша и други лични подаци Блажа Ђукановића као стварног власника Ресилтона – наводе из МАНС-а.

МАНС наводи и да је Ресилтон jе jедан од оснивача црногорске фирме Proenergy Montenegro коjа jе регистрована 10. априла 2014. године и никада ниjе предавала финансиjске извjештаjе. Други оснивач jе Keyman Land Holdings Inc
, а трећи Марко Ћосић, члан одбора директора Хрватске електропривреде.

– У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИJ-а, Мило Ђукановић jе признао да jе 2012. године основао Victoria Trust, наглашаваjући да у том периоду ниjе био jавни функционер. У 2012, у вриjеме када нисам био на jавноj функциjи у држави и нисам обављао ни jедну државну дужност (у 2010. моj мандат на позициjи премиjера jе истекао), радио сам на организациjи пословне инфраструктуре гледаjући да започнем пословне активности са моjим сином. У то вриjеме jа сам успоставио Victoria Trust за коjи ме питате – рекао jе Ђукановић.

Он тврди да jе краjем те године, након именовања на функциjу премиjера, власништво над своjим трастом пренио на сина Блажа.

– Краjем 2012. године вратио сам се на позициjу премиjера, што нисам планирао. Након тога, пребацио сам комплетно власништво над Victoria Trustom на мог сина Блажа Ђукановића – рекао jе Предсjедник Црне Горе наводећи да остале информациjе о пословима и судбини тог траста можемо добити од нjеговог сина.

Блажо jе потврдио да jе стварни власник компаниjа Victoria Bridge Finance Ltd и Resilton Investments Ltd скривених на Британским дjевичанским острвима. Он ниjе одговорио на накнадно питање о власништву над очевим трастом, а тврди да се ни свога не сjећа.

– Сjећам се да jе било приче о њему као диjелу могуће пословне структуре док сам живио у Великоj Британиjи, али се не сjећам да ли jе успостављен. Ако jесте успостављен, jа нисам имао никакве везе са њим и сигурно jе давно угашен – рекао jе млађи Ђукановић.

МАНС наводи да обоjицу демантуjе процурjела документациjа из коjе се види да jе у новембру 2014. године, док jе Мило Ђукановић био на половини премиjерског мандата, он и даље био jедини власник Victoria Trust-a, а његов син Capecastel Trust-a.

То показуjе документациjа шваjцарске компаниjе ЛJ Менаџент, вишеструко повезане са таjним пословима Ђукановића, коjа jе податке о краjнjим власницима скривених трастова послала свом агенту у децембру 2014. године.

Та фирма потврђуjе да зна ко су прави власници компаниjа и трастова коjима управља, у писму достављеном АЛГОЦАЛ-у средином 2014. године, обjашњаваjући да на таj начин поштуjе правила о спрjечавању прања новца. Директорица те фирме jе истовремено управљала и компаниjом са коjом су Ђукановићи склопили таjне уговоре, па jе она морала знати за све промjене везане за њиховим трастовима.

– Извод из писма ЛJ Менаџмент СА упућеног АЛГОЦАР-у, у коме наводи да посjедуjе податке о стварним власницима.

У одговорима на питања МАНС-а и ИЦИJ-а и Мило и Блажо Ђукановић тврде да у трастове никада нису улагали и да им ти скривени послови нису дониjели било какав новац. То потврђуjу и агенти задужени за управљање њиховим трастовима, коjи су, иначе, дужни да податке о пословима своjих клиjената скриваjу од jавности. Уговори предвиђаjу да, поред почетног капитала, коjи jе у оба случаjа износио минималних 100 фунти, било коjи поjединац или компаниjа могу уплатити додатна средства или прениjети имовину на трастове чиjи власници су Ђукановићи – наводи се у документима.

Фирма коjа управља њиховим трастовима ниjе имала обавезу да на Британским дjевичанским острвима подноси финансиjске извjештаjе, а документациjу о свом пословању jе чувала у Шваjцарскоj. Због тога подаци о имовини у власништву таjних трастова Ђукановића нису били дио процурjелих докумената.

– Компаниjе коjе су омогућиле Ђукановићима да формираjу скривене трастове наводе да своjе услуге дискретно пружаjу изузетно богатим породицама широм свиjета чиjи новац су углавном улагале у куповину некретнина у Европи, Азиjи и Америци. Риjеч jе о веома комплексноj пословноj структури коjа jе пружала услуге оснивања фирми и помагала у инвестирању широм свиjета, преко повезаних компаниjа из Велике Британиjе, Шваjцарске, Португала, Хонг Конга, Сингапура, Сjедињених Америчких Држава и Острва Ман. Таjне послове Ђукановића у 2012. години jе водила група фирми коjе су пословале под брендом ЦМ Скyе. У 2013. већинско власништво над том мрежом компаниjа jе преузела ЛJ Група. Средином 2016. дио купуjе Петерсон група из Хонг Конга, а у току 2018. власник 40 одсто акциjа постаjе jедан од чланова краљевске породице Катара – стоји у „Пандора папирима”

– Према званичним финансиjским извjештаjима, британски Alvarium Investments Limited jе коначни власник већине фирми из комплексне мреже коjа jе послужила Ђукановићима да сакриjу трастове и компаниjе: LJ Skye 2  (PTC) Limited , LJ Management (Suisse), Cellar Limited, Clambake Limited, kao i Puffin Agencies Limited. Као „особе са значаjном контролом“ власништва у тоj компаниjи у британском регистру су наведени Шеик Jассим Ал-Тахи и Саи Хонг Јеунг.

Компаниjе коjе су омогућиле Милу Ђукановићу да формира таjни траст ни на jедном доступном документу га нису означиле као политички експонирану особу (ПЕП), иако их jе на то обавезивао Закон о спрjечавању прања новца и финансирања тероризма на Британским дjевичанским острвима.

– Таj закон прописуjе да се ПЕП-овима сматраjу и лица коjа су престала са обављањем jавних функциjа у периоду од двиjе године. За успостављање траста Ђукановић jе користио његов дипломатски пасош, издат у jануару 2011, на коме се jасно наводи да jе у питању бивши предсjедник Владе Црне Горе. Он jе дао оставку на функциjу премиjера у децембру 2010, па jе у jуну 2012, када jе склопио уговор о формирању траста, и даље морао бити препознат као политички експонирана особа. Додатно, закон као ПЕП-а препознаjе и високог политичког функционера, а Ђукановић jе у тренутку успостављања траста био на челу Демократске партиjе социjалиста. Иако jе друге клиjенте провjеравао и претрагом путем интернета, у процурjелим документима нема доказа да jе АЛЦОГАЛ на таj начин покушао да утврди да ли jе Ђукановић политички експонирана особа. Истовремено, његовог сина Блажа Ђукановића у интерним документима АЛЦОГАЛ означава као политички експонирану особу – наводи се у документима до којих је дошао МАНС.

Агенти коjи региструjу компаниjе на Британским дjевичанским острвима имаjу законску обавезу да утврде изворе средстава ПЕП-ова и да редовно прате њихове активности, што jе у случаjу Ђукановића изостало, судећи по процурелоj документациjи.

– Фирма коjа jе скривала послове Ђукановића jе у априлу 2013. године промиjенила име у LJ Skye 2 (PTC) Limited. Тако се претходно звала њена сестра компаниjа коjа jе за само седам дана три пута промиjенила назив.

CM Skye 1  (PTC) Limited и CM Skye 2 (PTC) Limited су основане истог дана, 16. фебруара 2009. године, на Британским дjевичанским острвима и то за пружање услуга трастовима.

– Регистарски броjеви тих фирми, 1521209 и 1521210, показуjу да су формиране jедна за другом. CM Skye 1 (PTC) Limited jе 5. априла 2013. године промиjенила име у LJ Skye 1 (PTC) Limited, а три дана касниjе, 8. априла у LJ Skye 2  (PTC) Limited. Четири дана касниjе, 12. априла, LJ Skye 2  (PTC) Limited, регистрована под броjем 1521209, поново миjења име у LJ Skye 1 (PTC) Limited. Истог тог дана компаниjа коjа управља Ђукановићевим таjним пословима, са регистрационим броjем 1521210, миjења име из CM Skye 2  (PTC) Limited у LJ Skye 2 (PTC) Limited.

Према подацима из Службеног листа Британских дjевичанских острва, тачно мjесец дана након промjене власти у Црноj Гори, 30. септембра 2020. године, фирма LJ Skye 2  (PTC) Limited коjа jе управљала таjним пословима Ђукановића, jе покренула поступак добровољне ликвидациjе и убрзо jе угашена.

МАНС

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Најновије

Запрати нас