соколско друштво

СОКОЛИ У МОСТАРУ

Конституирајућа скупштина Соколске Жупе Мостар одржана је у Мостару 28. марта 1920. На скупштини је било 12 друштава: Билећа, Чапљина, Дубровник, Гацко, Херцег Нови, Коњиц,

СОКОЛСКО ДРУШТВО У ИМОТСКОМ И ЊЕГОВЕ ЧЕТЕ

Соколска жупа Мостар основана 1920. обухватала је области Херцеговине, Далмације и Имотске крајине. Соколско друштво у Имотском основано је 24. 1. 1919. Тамошња интелигенција основала

СОКОЛСКО ДРУШТВО У ВРШЦУ

Залагањем Уједињене омладине српске Српско гимнастичко друштво „Венац“ основано је 1879. у Вршцу. Рад друштва убрзо је замро. (1) У Банату пре Првог светског рата

СЛЕТОВИ БАНАТСКЕ СОКОЛСКЕ ЖУПЕ

На соколским слетовима сем сокола учествовале су и друге организације које су сарађивале са соколима. Први жупски слет Банатске жупе одржан је у Бечкереку на

Соколи и мач Краља Александра

За међуслетска такмичења које је Југославенски Соколски Савез одржао на Видовдан 1925. краљ је дао као прелазан дар мач прво назван „Душанов мач”. На балчаку

СОКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ ПРВОГ ДЕЦЕМБРА

  Соколи су одржали слет у Загребу 1924. Истовремено је одржана скупштина Савеза. На скупштини су одлучили да уз Видовдан њихов празник буде Дан Уједињења